Lifestyle, Tarotcards

ไพ่ยิปซีออนไลน์สองภาษา Thai and English Tarot Card Reading

ดูไพ่ยิปซีออนไลน์ สนใจติดต่อได้ที่ IG, FB, LINE OA: @Tarotduang

ผู้ทำนายสนใจและมีประสบการณ์การอ่านไพ่ยิปซีและทำนายมานานกว่า 20 ปี เน้นดูให้เพื่อนฝูงและคนในครอบครัว ผู้ทำนายพบว่า ไพ่ยิปซีใบเดียวกันต่างตำแหน่งกันมีความหมายที่ลึกซึ้งและละเอียดอ่อน โดยส่วนตัว ไม่ต้องการชี้ชะตาชีวิตให้ใคร ดังนั้น ผู้ทำนายจึงเน้นการอ่านและตีความหมายจากไพ่เป็นหลัก ด้วยรูปแบบไพ่ 10 ใบ ตำแหน่งไพ่แต่ละใบจะสะท้อนเรื่องราวที่ต่างกัน สถานะลูกดวง สถานการณ์ปัจจุบัน คนรอบข้าง อดีตสิ่งที่ผ่านมาแล้ว อนาคตและสิ่งที่จะเกิดขึ้น ความนึกคิดภายในใจ สิ่งที่จะแก้ไข และบทสรุป

การดูไพ่ยิปซีออนไลน์แบบ 10 ใบนี้ไม่สามารถเลือกทางเดินหรือคำตอบแบบเฉพาะเจาะจงให้ลูกดวงได้ ยกเว้นลูกดวงมีเหตุการณ์ในชีวิตที่แก้ไม่ตก มีข้อสงสัย ต้องการคำตอบที่ระบุชัดเจน ต้องเลือกรูปแบบการเปิดไพ่แบบ 3 ใบ

วิธีการดูไพ่ยิปซีออนไลน์นั้นก็ไม่ต่างจากการดูไพ่ต่อหน้า ต้องตั้งใจ และมีสมาธิ ทั้งลูกดวงและผู้ทำนาย

  1. ลูกดวงตั้งใจ ตั้งสมาธิ เรื่องราวที่นึกคิดอยู่ภายในใจ สิ่งที่สงสัย สิ่งที่อยากรู้เกี่ยวกับตนเอง
  2. ผู้ทำนายจะเริ่มต้นสับไพ่ ลูกดวงกำหนดการสับไพ่ว่ากี่ครั้ง หรือตามระยะเวลาที่ต้องการ
  3. ผู้ทำนายจะเรียงไพ่ แล้วลูกดวงเลือกไพ่ทั้งหมด 10 ใบตามหมายเลขไพ่ที่ต้องการ ไพ่มีทั้งหมด 78 ใบ ผู้ทำนายจะหยิบไพ่จากซ้ายไปขวา
  4.  ผู้ทำนายเรียงไพ่ 10 ใบอ่านความหมายและตีความจากไพ่ทีละใบ โดยไพ่ทั้ง 10 ใบจะเป็นเรื่องของสถานะลูกดวงสถานการณ์ปัจจุบัน คนรอบข้าง อดีตสิ่งที่ผ่านมาแล้ว อนาคตและสิ่งที่จะเกิดขึ้น ความนึกคิดภายในใจ สิ่งที่จะแก้ไข และบทสรุป 
  5. ลูกดวงสามารถสอบถามเกี่ยวกับไพ่แต่ละใบได้ไม่จำกัดจำนวนคำถาม แต่ขอให้อยู่ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ประสบการณ์การดูไพ่ยิปซีออนไลน์และตัวต่อตัวที่ผ่านมากว่า 20 ปี ส่วนใหญ่เป็นการทำนายของเหตุการณ์ปัจจุบันและคนรอบข้าง บางคนมีคำถามเฉพาะเจาะจงมากๆ จึงมีการดูไพ่ยิปซีออนไลน์แบบเฉพาะเจาะจงขึ้น อาจช่วยหาคำตอบบางส่วนได้จากความหมายไพ่ที่ออกมา ทั้งหมดนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล เป็นวิจารณญาณของใครของมัน เป็นประสบการณ์ที่แต่ละคนพบเจอมาและตีความแตกต่างกันไป ใครไม่ชอบไม่เชื่อก็ปล่อยผ่านไป ใครสนใจก็ลองพิจารณาด้วยสติปัญญา

Package 1 – 345 Tarot Card General Reading Video/Call+Message

ทำนายด้วยรูปแบบไพ่ยิปซีออนไลน์ 10 ใบ สถานะลูกดวง สถานการณ์ปัจจุบัน คนรอบข้าง อดีตสิ่งที่ผ่านมาแล้ว อนาคตและสิ่งที่จะเกิดขึ้น ความนึกคิดภายในใจ สิ่งที่จะแก้ไข และบทสรุป การดูไพ่ยิปซีออนไลน์แบบ 10 ใบนี้ไม่สามารถเลือกทางเดินหรือคำตอบแบบเฉพาะเจาะจงให้ลูกดวงได้แต่เป็นแนวทางหรือบทสรุป หรือคำเตือนที่นำไปขบคิดต่อได้

Package 2 – 234 Tarot Card General Reading Call&Message

ทำนายด้วยรูปแบบไพ่ 10 ใบ สถานะลูกดวง สถานการณ์ปัจจุบัน คนรอบข้าง อดีตสิ่งที่ผ่านมาแล้ว อนาคตและสิ่งที่จะเกิดขึ้น ความนึกคิดภายในใจ สิ่งที่จะแก้ไข และบทสรุป พูดคุยอ่านข้อความเพื่อเลือกไพ่หลังจากนั้นส่งเป็นข้อความการทำนายให้ ใช้เวลาประมาณ 15-25 นาที

Package 3 – 123 Tarot Card Specific Reading

ไพ่ยิปซีออนไลน์ทำนายไพ่แบบ 3 ใบ สำหรับลูกดวงที่มีเหตุการณ์ในชีวิตที่แก้ไม่ตก มีข้อสงสัย ต้องการคำตอบที่ระบุชัดเจน ต้องเลือกรูปแบบการเปิดไพ่แบบ 3 ใบ เลือกทำนายเหตุการณ์ 1 เรื่อง อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต หรือตอบคำถามแบบเฉพาะเจาะจง 1 เรื่องเหตุการณ์ปัจจุบัน-ปัญหาและอุปสรรค-บทสรุป

Package 4 – 59 One Tarot Card Reading

ไพ่ยิปซีออนไลน์ทำนายไพ่แบบ 1 ใบ สำหรับลูกดวงที่มีคำถามชัดเจน มีทางเลือกอยู่สองทาง ต้องการความมั่นใจ สนับสนุนทางที่ตัวเองได้เลือกไว้แล้ว ตัวอย่างคำถามเช่น งานที่สัมภาษณ์ไว้มีโอกาสได้มากหรือน้อย เพิ่งไปเดทกับคนหนึ่งมามีโอกาสจะได้มีเดทครั้งต่อไปไหม เป็นต้น

Leave a Reply