Story

โรแมนติกเมื่อเป็นดอกไม้สีฟ้า

ดอกไม้สีฟ้าเป็นสัญลักษณ์ของความโรแมนติก หรือแค่เป็นดอกไม้ก็โรแมนติกแล้วอย่างนั้นจริงไหม ไม่ใช่หรอก ไม่มีดอกไม้ก็โรแมนติกได้ อะไรก็ส่งมาเถอะถ้าฉันรักคุณและคุณก็รักฉัน