Tag: loveisreal

Story

Long Long Time Ago

เนิ่นนานแล้วนานเนิ่นนักที่ความรักลาลับลา ล้าแสนเหนื่อยล้ากับความรักที่หลุดลอย คอยแล้วคอยเล่าเฝ้ารอความรักจนเกือบท้อ พอเถอะนะพอถ้าความรักไม่ใช่ของเรา เหงาเงียบเดียวดายความรักอยู่แห่งหนไหน