Tag: food

Lifestyle

What is food for you? อาหารคืออะไร นิยามความหมาย

อาหารคืออะไร เป็นแค่ของกินใช่หรือไม่ อาหารเป็นตัวแทนสื่อสารความรักและความปรารถนาดี เพราะในอาหารหนึ่งจานนั้นประกอบด้วยวัตถุดิบ ส่วนผสม

Lifestyle

Thai Food Happens in Malaysia

ในวิกฤติภาวะโรคระบาดโควิด-19 อะไรที่เราไม่เคยทำก็ได้ทำ หรือทำไม่ได้ก็ต้องทำให้ได้ ฉันผู้ซึ่งเคยใช้ชีวิตอย่างอิสระเสรีก็ต้องมาติดอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมที่ประเทศมาเลเซีย นับเวลารวมแล้วก็สองเดือนกว่า