Lifestyle

คาเฟ่สไตล์ฝรั่งเศส Patisserie Rosie 

คาเฟ่สไตล์ฝรั่งเศส แสนอบอุ่น เปิดมาแล้วเป็นเวลากว่า 8 ปีที่ทองหล่อ ใครที่เป็นสายขนมหวานสไตล์ฝรั่งเศสย่อมรู้จักกันดี