Lifestyle

“เจ๊ไฝ” เจ้าแม่สตรีทฟู้ดกรุงเทพ รางวัล Icon Award Asia 2021

“เจ๊ไฝ” หรือในชื่อที่หลายคนไม่คุ้นหูอย่าง “สุภิญญา จันสุตะ” เจ้าแม่ร้านอาหารริมทางในกรุงเทพฯ