Tag: ร้านอาหารแนะนำ

Article, Lifestyle

บทสัมภาษณ์ที่ไม่เคยถูกตีพิมพ์กับ เชฟแพม – พิชญา อุทารธรรม เจ้าของ Asia’s Best Female Chef 2024

ในฐานะนักเขียน การได้มีโอกาสสัมภาษณ์ผู้คนต่างๆ เป็นรางวัลชีวิต เป็นเหมือนการเติมอาหารให้สมอง ครั้งหนึ่งมีโอกาสได้ไปคุยกับเชฟแพม

Lifestyle

What is food for you? อาหารคืออะไร นิยามความหมาย

อาหารคืออะไร เป็นแค่ของกินใช่หรือไม่ อาหารเป็นตัวแทนสื่อสารความรักและความปรารถนาดี เพราะในอาหารหนึ่งจานนั้นประกอบด้วยวัตถุดิบ ส่วนผสม